Vad gör jag av min gamla utrustning?

HP Planet Partners återvinningsprogram för förbrukningsartiklar till skrivare.

Information om hur och var hushåll och verksamheter kan lämna elavfall.