Grafisk profil

Navigeringen ligger till vänster. Logotyp längst ner till höger.

En stilmall styr layouten på sidorna. 

Den grafiska profilen är följande. Fyra färger används.
 
  RGB 0, 102, 102
  RGB 153, 204, 153
  RGB 102, 153, 204
  RGB 153, 102, 153

Brödtexten är Verdana, 8 pt, svart.
Huvudrubriken är Verdana, 12 pt, mörkgrön.
Underrubriker är Verdana, 10 pt, mörkgrön.